Mission
   Kernekompetencer
   3S Samarbejdet
   Proaktiv - i tanke og handling
   Referencer
   Netværk
   CV
   Funktions-CV
   Typeindikator test
   Presse

Proaktiv i tanke og handling

 
At være proaktiv er et populært begreb inden for ledelse, og hvis vi bliver spurgt, vil de fleste af os også påstå, at vi er proaktive. Men hvad vil det sige at være proaktiv?
 
I min verden er man proaktiv, når man kan beskrive den fremtid man ønsker – og tager udgangspunkt i denne fremtid i sine planer og aktiviteter. Beskrivelsen af fremtiden skal være så god, at man kan kommunikere den til andre, så også de kan se den ønskede fremtid for sig. For netop derved opnår du to fordele:
  • Alle, der kender din proaktive målsætning, begynder at arbejde for dig – bevidst eller ubevidst. Nu ved de hvad du vil, og de begynder at tilføre dig muligheder, du ellers aldrig ville få kendskab til.
  • Du vil selv gribe bolde der fører mod dit mål – og sortere andre fra – med stor sikkerhed. På den måde går du både hurtigere og mere direkte mod målet.
En proaktiv målsætning for en virksomhed kræver derfor andet og mere end objektive målepunkter som omsætning, kunder, indtjening, markedsandel osv.. Den proaktive målsætning beskriver virksomheden og dens omverden, så alle relevante interessenter kan forstå den, og kan se sin egen rolle i den. Det være sig ledelsen på alle niveauer, medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder, leverandører osv..
 
Hvis I er en partnerkreds, et samarbejde eller en organisation med mange interessenter og beslutningstagere, har I en særlig udfordring. Den proaktive målsætning skal nu være et fælles billede af fremtiden, for har I ikke det samme billede af målet, har det ingen mening at begynde at løse opgaven. Til gengæld er det muligt at skabe store synergier, når udgangspunktet er en klar fælles proaktiv målsætning.
 
At være proaktiv er en holdning, og er du proaktiv i tanke og handling kan du skabe konstruktive resultater i alle forhold. Men er du i virkeligheden proaktiv?
 
  • Når du taler om kundebetjening med dine medarbejdere, starter I da med at tale om hvordan kunden skal modtages, eller tager i udgangspunkt i, hvad kunden tænker om virksomheden når leverancen er afsluttet?
  • Når du laver næste års businessplan med ledergruppen, tager I da udgangspunkt i dette års resultater, eller har I et klart fælles billede af fremtiden – og af hvad der først og fremmest er på spil for virksomheden?
  • Når du planlægger ferie med familien, starter I da med at diskutere hvor I skal rejse hen, eller bliver I først enige om et fælles billede af, hvad der har gjort netop denne ferie til den bedste for alle?
Proaktiv ledelse og planlægning åbner dørene for udvikling og kreativitet, og kan sætte turbo på dine projekter. Men det kræver, at du beskriver den ønskede fremtid, før du begynder at løse opgaven.
        
Vestjysk Marketing