Strategi og proaktiv planlægningsproces for ledelse og medarbejdere i lokal sparekasse
   Plan 2007 møde med fokus på businessplan, prioritering, idéudvikling og fælles commitment
   Coaching om karriereplan
   Strategiudvikling i partnervirksomhed
   Forankring og kommitment til strategiplan i kombination med lederudvikling af lederteamet
   Procesledelse af 5 uger Product Walk Through med EDB Central, kunder og leverandør
   Projektledelse og koordinering af samarbejde mellem pengeinstitutter
   Open Space arrangement med fokus på interne spilleregler der optimerer forretningen i forhold til kunder, kolleger og procedurer
   Coaching om personlig udviklingsplan
   Coaching om projekt- og teamledelse
   Coaching om jobmæssig forandring

Målene for processen:

 

  • sikre fuld ledelsesfokus og prioritering af indsatsområderne til opfyldelse af sparekassens strategier og mål
  • skabe et fælles billede hos bestyrelse, ledelse og medarbejdere af, hvad der skal til for at nå sparekassens strategier og mål
  • sikre commitment, engagement og arbejdsglæde til aktiviteterne hos ledelse og medarbejdere i sparekassen
  • udarbejde en konkret proaktiv plan for sparekassens højt prioriterede strategiske indsatsområder

 

Ydelsen:

 

Fase 1: Forretningsgrundlaget

Fase 2: Analyse, mål og plan

Fase 3: Commitment

Fase 4: Implementering

        
Vestjysk Marketing