Strategi og proaktiv planlægningsproces for ledelse og medarbejdere i lokal sparekasse
   Plan 2007 møde med fokus på businessplan, prioritering, idéudvikling og fælles commitment
   Coaching om karriereplan
   Strategiudvikling i partnervirksomhed
   Forankring og kommitment til strategiplan i kombination med lederudvikling af lederteamet
   Procesledelse af 5 uger Product Walk Through med EDB Central, kunder og leverandør
   Projektledelse og koordinering af samarbejde mellem pengeinstitutter
   Open Space arrangement med fokus på interne spilleregler der optimerer forretningen i forhold til kunder, kolleger og procedurer
   Coaching om personlig udviklingsplan
   Coaching om projekt- og teamledelse
   Coaching om jobmæssig forandring

Mål for Plan 2007 mødet:

 

  • At involvere alle salgsansvarlige og salgsledere aktivt i aktivitetsplanen for 2007
  • Skabe engagement og commitment
  • Få et fælles billede af, hvilke indsatsområder og aktiviteter der er vigtige og højt prioriterede - inden for hvert ben i businessplanen
  • Generere konkrete idéer til aktivitetsplanen

Ydelsen:

 

Forberedelse

  • Jeg sætter mig ind i businessplanen, sammensætter mødeprogram og materiale/skemaer til deltagernes forberedelse i samarbejde med den ansvarlige i virksomheden.

Mødet

  • Jeg er mødeleder, og gennemfører mødet som en kombination af fælles og gruppeopdelt aktivitet, hvor der arbejdes fra det helt overordnede niveau ned til konkrete idéer og forslag. Der arbejdes med en stram mødeledelse med fokus på at komme frem til konkrete resultater og konklusioner ved mødets afslutning. Mødets varighed ca. 5 timer.

Aflevering

  • Med udgangspunkt i notater fra mødet sammenfatter jeg skriftligt konklusioner, idéer og forslag, herunder også mine personlige refleksioner samt forslag til at komme videre med processen. 

 

Vestjysk Marketing