Book et personligt inspirationsmøde
   Strategisk dialog
   Beslutningstagen
   Projektledelse for udviklingsteams
   Proaktiv planlægning for forretningsteams
   Gør strategien og businessplanen levende
   Spilleregler der optimerer forretningen
   Strategi proces målrettet til mindre pengeinstitutter
   Visualisering
   Projektledelse
   Forretningsudvikling
   Business Coaching
   Businessnetværk
   Karriererådgivning
    

Businessnetværk

Forretningsbaseret samarbejde og netværk

 

Netværk og samarbejde med udgangspunkt i forretning og kommerciel udvikling stiller store krav til deltagerne, og ikke mindst til de ansvarlige for samarbejdets udbytte og drift.

 

Der skal være sikkerhed for, at deltagerne får værdi i forhold til den indsats der ydes.

 

Jeg tilbyder netværkskoordinering, rådgivning og coaching på følgende områder:

 • De formelle rammer (aftale/vedtægter, økonomi, mødestruktur, kommissorier mv.) for samarbejdet skal først og fremmest være udformet, så de motiverer deltagerne til at tænke og handle ind i samarbejdet. Dette punkt er afgørende for succesen i netværk og samarbejde på længere sigt.
 • Koordineringen af aktiviteterne i netværket/samarbejdet skal være professionel og uafhængig af deltagernes individuelle interesser og prioriteringer. Fokus er på de fælles mål for aktiviteterne, og der arbejdes aktivt på engagement og commitment hos deltagerne. Dette gælder for såvel møder som konkrete aktiviteter.
 • Lederskab og coaching af konkrete aktiviteter. Fælles udviklingsopgaver, aktiviteter inden for markedsføring, uddannelse, erfaringsudveksling, idéudvikling mv.. Proaktiv projektudvikling, konkrete mål og kommissorier.

    

Udbytte


Professionel koordinering af netværk og samarbejde giver dig

 • Value for money – professionel og uafhængig koordinering og udvikling af netværket / samarbejdet.
 • Engagement og commitment hos virksomhedens repræsentanter i netværket
 • 110% løsninger på fælles aktiviteter med udgangspunkt i proaktiv projektudvikling

Du får en særdeles erfaren og kvalificeret netværkskoordinator med 10 års erfaring fra både offentlig og privat virksomhed.


Målgruppe

 • Forretningsbaserede samarbejder om f.eks. markedsføring, konceptudvikling, uddannelse eller idéudvikling
 • Formelle samarbejder og erfagrupper på tværs af offentlige eller private virksomheder og institutioner
 • Virksomheder med decentrale organisationer og interne netværk
 • Kommuner og regioner med decentrale institutioner og interne netværk


Aftale


Der indgås en samarbejdsaftale med udgangspunkt i den konkrete opgave, baseret på aktivitetsniveau og mødestruktur.


Form og typiske samarbejdsområder


Koordineringen baseres på samarbejdets formelle aftaler, f.eks. vedtægter, forretningsorden, kommissorier mv..

 

Der tages udgangspunkt i en proaktiv tankegang, som motiverer deltagerne til aktiv og engageret deltagelse, hvor mål, succeskriterier, spilleregler og udfordringer er kendte.

 

Koordinatorrollen og lederskab for konkrete projekter defineres med udgangspunkt i mål og succeskriterier for samarbejdet / netværket.
 

Typiske samarbejdsområder

 • Fælles markedsføring og PR-aktiviteter
 • Udvikling af fælles værktøjer inden for IT/EDB og Internet
 • Kunde- og loyalitetskoncepter
 • Indkøbsaftaler
 • Uddannelse af ledere og medarbejdere
 • Analyser af markedsmæssige eller interne forhold
 • Idéudvikling
 • Erfaringsudveksling
 • Benchmark af forretningsmæssige nøgletal
Vestjysk Marketing