Book et personligt inspirationsmøde
   Strategisk dialog
   Beslutningstagen
   Projektledelse for udviklingsteams
   Proaktiv planlægning for forretningsteams
   Gør strategien og businessplanen levende
   Spilleregler der optimerer forretningen
   Strategi proces målrettet til mindre pengeinstitutter
   Visualisering
   Projektledelse
   Forretningsudvikling
   Business Coaching
   Businessnetværk
   Karriererådgivning
    

Forretningsudvikling

Strategi- og projektudvikling

Proaktiv planlægning


Jeg arbejder med Proaktiv Planlægning, der tager afsæt i en bevidstgørelse om den ønskede fremtid, skaber en målrettet plan for at skabe den ønskede fremtid og giver en 110% indsats i gennemførelsen af planen.

 

Indsatsen giver det bedste grundlag for lederskab, beslutningstagen, kommunikation og commitment omkring den aktuelle udfordring.

 

Jeg har særlige kompetencer indenfor udviklingsprojekter med mange beslutningstagere, mange interessenter eller hvor beslutnings- strukturen er decentral – både inden for offentlig og privat virksomhed.

 

 

Du har to muligheder:

 1. Lederskabet for projektet forankres hos Tim Koefoed. Det forudsætter, at der er tale om særligt udfordrende projekter, hvor lederskabet med fordel kan placeres udenfor virksomheden, hvor projektet er tidsbegrænset og hvor der stilles særlige krav til ledelse og coaching af udviklingsteamet samt til implementering og videreførelse i organisationen.
 2. Lederskabet for projektet forankres og udføres af ansvarlige medarbejdere i virksomheden, som coaches i udførelsen af den proaktive udviklingsproces. Derved opnår virksomheden og de involverede medarbejdere en personlig udvikling samtidig med en effektiv og målrettet strategi- eller projektudvikling.

    

Udbytte


Strategi- eller udviklingsprojektet gennemføres inden for aftalte mål – eller bedre

 • Bevidstgørelsen om den ønskede fremtid får projektdeltagerne til at gribe bolde der fører mod målet, og fravælge andre som leder på afveje. Det medfører at processen kan gennemføres hurtigere og billigere, samt at resultatet bliver bedre.
 • Processen synliggør projektets omverden 360 gr. og giver derved effektivitet i kommunikation og beslutningstagen hos udviklingsteamet og de interessenter der er omkring projektet.
 • Udviklingsteamet og den ansvarlige får løbende afstemt forventninger og mål, og arbejder derfor målrettet og med ægte commitment.
 • Udviklingsteamet coaches og udvikles personligt som en del af udviklingsprocessen.
 • Visualisering af mål, planer og resultater giver en effektiv kommunikation

Udviklingsteamets personlige udvikling og succes knyttes sammen med løsning af konkrete udfordringer i virksomheden. Virksomheden får dermed fuld valuta for sit uddannelsesbudget og sine udviklingsomkostninger, og knytter samtidig medarbejderne tættere til virksomheden.

    


Målgruppe

 • Bestyrelser, partnere og ledergrupper med fælles udfordringer
 • Virksomheder med udfordrende strategi- og udviklingsprojekter
 • Organisationer med decentral beslutningsstruktur og/eller mange interessenter
 • Netværk og samarbejder med fælles mål og udfordringer


Form og typiske udviklingsområder


Udviklingsprocessen gennemføres i et tæt samspil med virksomheden og det ansvarlige udviklingsteam. Jeg arbejder med en kombination af møder i virksomheden og telecoaching, hvortil kommer opfølgning mellem møderne pr. e-mail eller telefon.

 

Processen og udviklingsteamet coaches til at fungere optimalt. Der er mulighed for at tilknytte konkret uddannelse i f.eks. ledelse og kommunikation, natural leadership, heste som læremestre, salg, coaching mv.. Kurser gennemføres i samarbejde med andre leverandører.

 

Hvor der er behov, kan der tilknyttes specialister til udviklingsprocessen inden for f.eks. forretningsudvikling, økonomi, design mv..

 

Enkeltstående møder kan gennemføres, hvor virksomheden ønsker en hurtig afklaring omkring en konkret problemstilling, eller en gruppe ønsker et særligt vigtigt beslutningsmøde gennemført med en beslutningsfremmende coach.

 

 

Typiske udviklingsområder

 • Implementering og fastholdelse af business planer
 • Ny strategiplan for virksomhed eller virksomhedsstart
 • Projektudvikling, commitment og kommunikation i decentrale organisationer
 • Organisationsudvikling
 • Markedsføring og kommunikation
 • Kundekoncepter
 • Produktudvikling

 

    
Vestjysk Marketing