Book et personligt inspirationsmøde
   Strategisk dialog
   Beslutningstagen
   Projektledelse for udviklingsteams
   Proaktiv planlægning for forretningsteams
   Gør strategien og businessplanen levende
   Spilleregler der optimerer forretningen
   Strategi proces målrettet til mindre pengeinstitutter
   Visualisering
   Projektledelse
   Forretningsudvikling
   Business Coaching
   Businessnetværk
   Karriererådgivning

Business Coaching

 

Business Coaching er et forhold mellem tre parter

 • virksomheden der betaler for coachingen
 • lederen eller medarbejderen der skal coaches
 • coachen

Business Coaching skaber udvikling, forandring og personlig vækst hos den der coaches, og bliver succesfuld, når dette fokus samtidig medvirker til at skabe bedre forretningsmæssige resultater.

    


Udbytte

 

Virksomheden får fuld valuta for sit uddannelsesbudget og sine udviklingsomkostninger, og knytter samtidig medarbejderne tættere til virksomheden.

 

Medarbejdere sikres den personlige job udvikling og opmærksomhed, som dagens ledere har svært ved at finde ressourcer til.

 

Der coaches med udgangspunkt i konkrete mål, udfordringer og situationer, hvor der skabes læring og udvikling gennem feedback, refleksion og handling.

 

Medarbejdernes personlige udvikling og succes knyttes sammen med løsning af konkrete udfordringer i virksomheden.


Målgruppe

 • Direktører, chefer, ledere/mellemledere og medarbejdere med personlige udfordringer
 • Bestyrelser og lederteams med fælles udfordringer
 • Organisationer med decentral beslutningsstruktur og/eller mange interessenter
 • Netværk og samarbejder med fælles mål og udfordringer


Aftale


Aftalen bringer overensstemmelse mellem de tre parters mål, roller og forventninger, og sikrer at alle parter ved hvad coachingen indebærer, og er parate til det forestående arbejde.

 

Ved virksomhedsaftaler for flere medarbejdere er der mulighed for at lave en ”klippekort” løsning.

 


Form og typiske coach emner

 

Coachingen gennemføres over en række sessioner, fordelt på 3 – 6 måneder. Jeg arbejder med en kombination af personlige møder og telecoaching, hvortil kommer opfølgning mellem sessionerne pr. e-mail eller telefon.

 

En enkeltstående coach session kan gennemføres, hvor den coachede ønsker en hurtig afklaring omkring en konkret problemstilling, eller en gruppe ønsker et særligt vigtigt beslutningsmøde gennemført med en beslutningsfremmende coach.

 

 

Personlig coaching, eksempler

 • Udvikle lederskab og kommunikation
 • Skabe motivation hos sig selv og sine medarbejdere
 • Nå konkrete personlige og forretningsmæssige mål
 • Fokusere og optimere aktuelle udfordringer – f.eks. medarbejdersamtaler
 • Være mere kreativ, idérig og handlende
 • Opstille attraktive udviklingsmål for sig selv og andre
 • Udnytte tiden bevidst, effektivt og optimalt
 • Skabe balance mellem arbejde og privatliv
 • Få sine budskaber formidlet, forstået og aktiveret

Team coaching

 • Overskue udfordringer og problemstillinger
 • Synliggøre ressourcer og opbygge tillid i teamet
 • Fastlægge mål og roller
 • Udarbejde proaktive handlingsplaner
 • Skabe commitment og high performance
 • Personlig coaching af teamleder og deltagere
Vestjysk Marketing